Mascot Høie logo

Djurvälfärd

All dun och fjädrar som används i Høies dunprodukter är endast överskottsmaterial från livsmedelsindustrin, och vi följer strikta krav och riktlinjer enligt europeisk standard och lagstiftning för att säkerställa spårbarhet av dunet vi använder. Detta omfattar bland annat lagstiftningen om plockning av dun och fjädrar från levande djur, vilket är strängt förbjudet både i Europa och många andra delar av världen.

Dokumentation är viktigt

Høie kräver dokumentation på att alla leverantörer som levererar dun till oss ska följa den Europeiska konventionen om skydd av djur som hålls för jordbruksändamål, samt annan gällande lagstiftning om djurvälfärd. Alla våra dunleverantörer har RDS- och/eller Downpass-certifikat.

KRAV PÅ CERTIFIKAT

Veterinärcertifikat följer med varje dunleverans, och våra leverantörer har olika spårningscertifikat som till exempel "EDFA Traceability Standard Compliance Certificate", RDS, Downpass eller Traumpass för att bevisa att deras system har granskats och godkänts enligt spårning. Leverantörerna genomgår oanmälda eller anmälda granskningar med jämna mellanrum för att säkerställa att systemet inte har ändrats efter att de blev certifierade.

Vi tillåter inte plockning av fjädrar och dun från levande fåglar, tvångsmatning av djur eller andra brott mot lagen om djurvälfärd.

BESÖK HOS LEVERANTÖRERNA

Vår and- och gåsdun kommer huvudsakligen från Sydeuropa. Vi har besökt andgårdar, slakterier och dunfabriker där dun och fjädrar tvättas och rengörs. För Spanien och Frankrike är dunindustrin en viktig exportartikel med strikta kontrollkrav och regleringar från statens sida.

ETT BRA VAL

Väljer du duntäcken och -kuddar från Høie kan du vara trygg med att det du köper håller hög kvalitet, och att hela värdekedjan från råvara till färdig produkt är transparent och väldokumenterad.