Mascot Høie logo

Sekretsspolicy

Information om vilken information vi samlar in

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR MASCOT HØIE

Mascot Høie kommer att behandla personuppgifter i samband med vår verksamhet. Vi strävar efter att behandla personuppgifter på ett säkert, förtroendegivande och tillförlitligt sätt.

Vår behandling som ansvarig för behandling av personuppgifter grundas på den verksamhet vi bedriver och syftet med vår verksamhet. Information om de personuppgifter vi behandlar om dig, det lagliga grunderna för behandlingen, syftet med behandlingen, hur länge vi behandlar personuppgifterna etc. är också angivet nedan.

Om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss – se kontaktuppgifterna nedan.

1. ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Mascot Høie AS är ansvarig för behandlingen, det vill säga bestämmer varför och hur personuppgifterna ska behandlas, för behandling som beskrivs nedan.

Kontaktuppgifter för ansvarig för behandling:

Mascot Høie AS

Adress: Tverrveien 2, 7160 Brekstad

Organisationsnummer: 976 031 636

E-post: kundservice@hoie.no

Se ytterligere kontaktopplysninger her: https://hoie.se/kundeservice-kontakt-oss.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och använder personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande integritetsregler, inklusive personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Med "personuppgifter" avses alla uppgifter som kan knytas till en fysisk person (den senare benämns som "registrerad").

Med "behandling" avses allt som görs med personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, överföring genom utlämnande, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, sammanställning eller koppling, begränsning, radering eller förstörelse.

2.1 Kundklubb och nyhetsbrev

Vi behandlar personuppgifter som är kopplade till medlemmar i vår kundklubb. Kundklubben är för medlemmar som har registrerat sig och godkänt villkoren för klubben. I samband med kundklubben kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Dessutom kommer vi att behandla information om din köphistorik. Informationen vi samlar in får vi från dig vid registrering av din profil samt när du gör köp hos oss.

Syftet med behandling av personuppgifter knutna till kundklubben är att administrera ditt medlemskap, inklusive att informera dig om erbjudanden och förmåner i klubben samt att tillhandahålla funktionalitet kopplad till medlemskapet på våra webbplatser.

Du kan välja hur du vill få information från oss kopplad till klubben, och som medlem i klubben kommer du att få erbjudanden som endast är för klubbmedlemmar via e-post. Medlemskap i klubben är frivilligt, och du kan när som helst avregistrera dig från klubben, men då kommer du inte att få information om erbjudanden, förmåner och annat för medlemmar.

Syftet med behandlingen är både att kunna administrera ditt kundklubbsmedlemskap och att erbjuda dig funktionalitet som inloggad användare samt att kunna kommunicera medlemserbjudanden via e-post.

Vi kommer att behandla ovanstående uppgifter relaterade till kundklubben så länge du är medlem i klubben. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap i kundklubben måste du anmäla dig igen för att få erbjudanden och förmåner som medlem i klubben. Vi behåller dina uppgifter i 36 månader för att säkerställa att du har kvitto på dina köp enligt konsumentköplagen.

Vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att kunna uppfylla avtalet om kundklubben med dig (GDPR artikel 6 nr. 1 bokstav b). För utskick av e-post om förmåner och erbjudanden kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt marknadsföringslagen § 15. Du kommer alltid att kunna återkalla ditt samtycke, men då kommer vi inte kunna skicka dig förmåner och erbjudanden relaterade till kundklubben. Vid utskick av information om kundklubben som inte innehåller marknadsföring kommer detta att göras oavsett om du har samtyckt eller inte, och personuppgifterna kommer då att behandlas enligt GDPR artikel 6 (1) b, som nämnts ovan eftersom syftet med behandlingen är att hålla dig uppdaterad om kundklubben.

2.2 Webbutik och handtering av beställningar

Vid köp i vår webbutik måste vi behandla personuppgifter för att genomföra köpet. Det krävs att en kundprofil skapas med namn, adress, mobilnummer och e-post, och om vi ska skicka varor till dig måste vi registrera leveransadress, hålla dig uppdaterad om orderstatus och kontakta dig vid behov.

Vi kommer att behöva behandla uppgifterna så länge det är nödvändigt för oss, vilket kommer att vara så länge du är kund hos oss och om det uppstår frågor om reklamation. Du kan välja att ta bort kundprofilen på Min sida när du önskar, och då kommer alla dina personuppgifter att raderas, förutom information om beställningar och leveranser, som vi kommer att behålla om det uppstår reklamationer och för redovisningsändamål.

När du betalar för varor i webbutiken skickas du till vår betalningspartner Klarna, som hanterar dina betalkortsuppgifter på ett säkert och godkänt sätt. Besök Klarnas webbplatser för mer information genom att klicka här.

Vi behandlar ovanstående uppgifter för att genomföra en överenskommelse om att skicka det du beställer (enligt GDPR artikel 6 (1) b), för att eventuellt hantera reklamationskrav (enligt GDPR artikel 6 (1) f) eftersom det är i vårt berättigade intresse att kunna hantera krav från våra kunder, och för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis konsumentköplagen, ångerrätten och bokföringslagen (enligt GDPR artikel 6 (1) c).

2.3 Kommunikation och kontakt

Vi behandlar personuppgifter om de som kontaktar oss för att svara på och dokumentera kommunikationen samt för att kontakta andra. Detta gäller alla former av kommunikation, både fysisk och digital, skriftlig och muntlig.

I sådana fall behandlar vi namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som kan följa med förfrågan, inklusive historik/loggar om förfrågan.

Vi kan också behandla personuppgifter relaterade till klagomål, reklamationer, inklusive krav, eller annat som är kopplat till vår verksamhet.

Behandlingen av informationen grundar sig på att vi har ett nödvändigt berättigat intresse av att behandla personuppgifter relaterade till ovanstående (se GDPR artikel 6 (1) f). Vi har därför bedömt att vårt berättigade intresse av att ha kontakt med omvärlden, inklusive våra kunder, är en del av vår verksamhet och av att dokumentera den verksamhet vi bedriver, samt att svara på dem som kontaktar oss och registrera sådan kontakt. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för oss för att hantera de förfrågningar vi får, och att de registrerades integritet inte går före dessa intressen.

Det är frivilligt att ge oss personuppgifter, men det kommer att vara nödvändigt att ge oss informationen för att vi ska kunna svara på förfrågningar.

Vi behandlar informationen tills vi bedömer att det inte kommer att bli ytterligare uppföljning av kontakten, vanligtvis inom ett år.

2.4 E-post

Vi använder e-post som kommunikationslösning som innehåller personuppgifter. Behandlingen grundar sig på att vi har ett nödvändigt berättigat intresse av att behandla personuppgifter via e-post (se GDPR artikel 6 (1) f) för att ha ett arbetsverktyg och en kommunikationslösning, och att de registrerades integritet inte går före dessa intressen. Vilka personuppgifter som behandlas i e-post beror på e-postens syfte och innehåll. Våra säkerhetslösningar har också tillgång till e-post, men endast för maskinell behandling.

2.5 Information och marknadsföring

Om du begär information eller anmäler dig till nyhetsbrev, eller är medlem i vår kundklubb, se ovan, kommer vi att skicka ut information om våra produkter med marknadsföring och annan information. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar endast personuppgifter som gör att vi kan utföra utskicket, vilket är e-postadressen. E-postadressen används endast för att skicka ut nyhetsbrevet. Personuppgifterna behandlas så länge du mottar nyhetsbrevet eller tills du antingen har fått begärd information. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifterna på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6 (1) a) om du mottar nyhetsbrev med marknadsföring. Vi inhämtar också samtycke för att kunna kommunicera med dig via e-post eller SMS enligt marknadsföringslagen § 15. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda eventuella avbeställningsmöjligheter i de utskick du får, eller för att reservera dig mot direktmarknadsföring och/eller profilering enligt GDPR 21 (2), genom att kontakta oss.

2.6 Eksisterande och potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners m.m

Vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga och potentiella kunder (i affärsförhållanden), leverantörer och andra samarbetspartners för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, för att administrera vårt förhållande till leverantörer och andra, förbereda, genomföra och dokumentera tjänster samt utvärdera användningen av tjänster. I dessa fall kommer vi att behandla namn, kontaktinformation, företagsnamn och information relaterad till kontakten med det företag personen arbetar för.

Behandlingen av personuppgifter är baserad på att vi har ett nödvändigt berättigat intresse (GDPR artikel 6 (1) f) att administrera förhållandet till våra kunder, samarbetspartners och leverantörer, och att vårt intresse väger tyngre än den enskildes integritet.

Vi lagrar och lämnar ut uppgifter även när vi har en laglig skyldighet att göra det, till exempel enligt redovisnings- och skattelagstiftningen.

I många fall kommer det att vara nödvändigt för oss att få personuppgifter för att ingå avtal med kunder och leverantörer, bland annat för att dokumentera att avtalet har ingåtts. Om vi inte får de uppgifterna vi behöver kommer vi inte att kunna ingå avtal.

Det är frivilligt för kontaktpersonerna om de vill ge oss personuppgifter. Om vi samlar in personuppgifter från andra gäller det i huvudsak kontaktuppgifter (inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress), befattning, funktion och arbetsgivare samt eventuell kompetens och referenser där det är relevant. Källan till sådana uppgifter kommer att vara kontaktpersonens arbetsgivare, till exempel från arbetsgivarens webbplats. Ibland samlar vi in referenser från andra för att bedöma lämpligheten hos leverantörer och samarbetspartners.

Vi lagrar uppgifterna tills förhållandet med kund, leverantör eller samarbetspartner upphör eller tills kontaktpersonen slutar vara kontaktperson, med de undantagen som nämnts ovan.

2.7 EVENTUELT: Säkerhet och kameraövervakning

För att upprätthålla HMS-standarder (hälsa, miljö och säkerhet), i samband med våra nödvändiga berättigade intressen samt för att skydda våra anställda, kunder, egendomar, utrustning etc., kan vi behandla personuppgifter genom att använda kameraövervakning.

Information om övervakningen kommer att tillhandahållas på platser där detta sker. Inspelningar från kameraövervakning kommer att raderas inom sju dagar om inte inspelningarna sannolikt kommer att överlämnas till polisen. I det senare fallet kommer inspelningarna att raderas efter 30 dagar, om inte annat krävs för juridiska ändamål.

2.8 Sociale medier

Vi har kontakt med intressenter och andra genom sociala medier. Bland annat har vi etablerat en Facebook-sida, där vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter i samband med detta tillsammans med Facebook. Genom Facebook-sidan kommer personuppgifter att behandlas om du lägger upp inlägg på sidan, kommenterar inlägg eller "gillar"/följer sidan. Vårt syfte med behandlingen av personuppgifter genom Facebook är att ha kontakt med dig som vill kommunicera med oss eller interagera på vår Facebook-sida på andra sätt, se också kommunikation under punkt 2.2 ovan.

I detta sammanhang behandlas ditt namn och koppling till andra uppgifter som du har lagt upp på Facebook i samband med ditt namn/konto på Facebook. Dessutom behandlas allt du delar genom inlägg och kommentarer på vår Facebook-sida, samt det faktum att du har "gillat"/följer vår sida. Vad du delar på Facebook-sidan är upp till dig och frivilligt.

Vi ber dig att inte dela personuppgifter i inlägg eller kommentarer på webbplatsen, och särskilt att inte dela personuppgifter om andra, t.ex. genom att "tagga" eller nämna personer.

Vi behandlar personuppgifter i sociala medier, som Facebook, på grundval av att vi anser att vi har ett nödvändigt berättigat intresse av att kommunicera med omvärlden genom det sociala mediet och kommer då att behandla personuppgifter i detta sammanhang (GDPR artikel 6 (1) bokstav f). Vi har bedömt att detta är nödvändigt för oss att kommunicera med omvärlden och hantera de förfrågningar vi får, och att den registrerades integritet inte går före dessa intressen.

Uppgifterna kommer att behandlas så länge inlägg/kommentarer är tillgängliga på det sociala mediet, och du kan när som helst själv ta bort detta.

Vid annonsering av erbjudanden till medlemmar i kundklubben kan vi använda den registrerade e-posten för att segmentera annonserna på sociala medier som bland annat Facebook.

2.9 Användning av webbplatser

Vi behandlar information om besökare och användare av våra webbplatser av säkerhetsskäl, för utveckling av webbplatserna och statistik. Sådan information kommer att vara tekniska loggar och säkerhetsloggar, och uppgifter som kan kopplas till enskilda personer kan vara IP-adresser.

På webbplatserna och i våra tjänster använder vi också cookies för att samla in information för att förbättra kundupplevelsen på webbplatser och tjänster samt att erbjuda funktionalitet i tjänsterna. En cookie är en textfil som läggs till i din webbläsares internminne eller en nummer-/bokstavskombination som kan identifiera din webbläsare eller enhet som använder webbplatserna (kallad cookies nedan för enkelhetens skull).

Vi använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Användning av cookies hjälper oss också att analysera användningen av vår webbplats och förbättra våra tjänster. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information om du inte har gett oss ditt samtycke till det. Vi använder inte heller cookies för att lämna information till tredje part.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga. Den senare är också känd som sessioncookies.

För att öka användarvänligheten kan vi använda permanenta cookies för att spara inloggningsinformation, filterval på produktsidor och önskelistor med mera. Dessa permanenta cookies kommer att lagras som en fil på din enhet i högst 24 månader. Vi använder tillfälliga sessionscookies för att säkerställa att du kan filtrera produkter, kontrollera om du är inloggad och komma ihåg vilka produkter som har lagts till i din elektroniska kundvagn. Dessa tillfälliga sessionscookies lagras endast tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder tredjepartscookies för att samla in samlad statistik med hjälp av analysverktyg som Google Analytics och andra liknande verktyg. De cookies vi använder är både permanenta och tillfälliga.

Observera att de flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Därmed anses samtycke till cookies ges om webbläsaren är inställd på att acceptera användning av cookies. Detta gäller även när godkännande är förinställt för webbläsaren. Det är dock möjligt att ta bort och/eller kontrollera cookies genom webbläsarinställningarna. Genom att använda inställningarna i webbläsaren kan du till exempel ta bort alla cookies eller välja att få en avisering varje gång en ny cookie skickas till enheten. Men observera att begränsning av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet, eftersom många interaktiva funktioner som erbjuds av webbplatsen är beroende av cookies. På våra webbplatser kan du när som helst ändra dina samtycken genom att klicka på ikonen för Cookie-information längst ned till vänster. Här kan du också se alla aktiva cookies.

Vi använder också andra verktyg än cookies för att samla in information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din bredbandsleverantör, operativsystem, datum och tid för besök på webbplatsen och tjänster. Denna information använder vi för att analysera trender, så att vi kan göra webbplatsen och tjänsterna mer användarvänliga.

Vi behandlar personuppgifter ovan på grundval av samtycke från besökare på webbplatserna (GDPR artikel 6 (1) a). Vi tar dock hänsyn till besökarnas integritet på webbplatsen genom att vi endast använder informationen för statistik. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera enskilda personer. Uppgifterna kommer att behållas så länge de är nödvändiga för ovan nämnda ändamål.

3. LAGRING OG SLETTING AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte som personuppgifterna samlades in för, och raderar uppgifterna i enlighet med kraven i lagstiftningen. Hur länge vi behandlar de olika typerna av uppgifter vi hanterar har beskrivits tidigare i dokumentet där varje behandling nämns.

Istället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem. Med anonymisering menas att alla identifierande eller potentiellt identifierande kännetecken tas bort från dataset som sparas.

Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla en avtal med dig raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är uppfyllda, såsom lagliga skyldigheter relaterade till redovisning, uppföljning av kundförhållandet relaterat till reklamationer etc. Personuppgifter som vi behandlar på grund av laglig skyldighet kommer att raderas så snart vi inte längre har skyldighet att behålla uppgifterna.

4. ÖVERFÖRING ELLER UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra än i de fall som anges i denna integritetspolicy och såvida det inte finns en laglig grund för detta. Exempel på sådana grunder kan vara avtal med eller samtycke från den registrerade eller en laglig skyldighet som ålägger oss att lämna ut informationen. Det senare gäller till offentliga organ som skatteindrivning (vid behov), redovisningsbyrå/revisor, samt andra som vi behöver i vår verksamhet som bankförbindelse.

Vi använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa dina rättigheter och säkerhet för dina personuppgifter i alla led av behandlingen.

Om personuppgifter kan komma att överföras till en annan organisation i samband med en fusion, finansiering, omstrukturering eller avvecklingstransaktion av hela eller delar av oss, kommer vi bara att göra detta om de involverade parterna har ingått ett avtal där insamling, användning och delning av personuppgifterna är begränsad till de syften som rör transaktionen, inklusive en bestämmelse om huruvida transaktionen ska fortsätta eller inte, och personuppgifterna ska endast användas av de involverade parterna för att genomföra och slutföra transaktionen. Om ett annat företag köper oss eller vår verksamhet eller tillgångar kommer detta företag att få tillgång till de personuppgifter som samlats in av oss och kommer att åta sig de rättigheter och skyldigheter avseende dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL MOTTAGARE UTANFÖR EES

Det är en målsättning för oss att all behandling av personuppgifter ska ske inom EES, men det kan hända att vi använder leverantörer eller behandlar personuppgifter utanför EES. I sådana fall kommer överföring och behandling utanför EES (tredjeland) att ske i länder godkända av EU-kommissionen eller i enlighet med giltig laglig grund för överföring av personuppgifter enligt GDPR kapitel V. Om överföring inte sker till länder godkända av EU-kommissionen kommer överföring endast att ske efter de garantier som anges i GDPR artikel 46 (2). Vilken grund som har använts för överföringen kan du få information om genom att kontakta oss.

6. LÄNKAR TILL TREDJE PARTER/ANDRA WEBBPLATSER

På våra webbplatser kan det finnas länkar till andra webbplatser eller tredje parter som erbjuder produkter eller tjänster, och andra platser som inte är under vår kontroll. Dessa länkar tillhandahålls endast som en möjlighet för användare att få mer information. Webbplatser som inte är en del av våra, det vill säga som inte har adressen hoie.no, kommer att behandla personuppgifter som ansvarig för behandlingen och kan ha separata och oberoende integritetspolicyer. Vi har inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa webbplatser.

7. SÄKERHET FÖR BEHANDLINGEN

Vi prioriterar säkerheten för personuppgifter högt i vår verksamhet och vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi hanterar information så att den är korrekt, tillgänglig och behandlas i enlighet med känslighetsgraden för uppgifterna. Vi använder också en rad säkerhetsteknologier och informations-säkerhetsprocedurer för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, användning eller spridning. Riskbedömningar genomförs för behandling av personuppgifter.

Vi har ingått databehandlaravtal med alla våra leverantörer som behandlar personuppgifter, där de åtar sig samma säkerhetsnivå som vi har för vår behandling av personuppgifter.

Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till det personal eller de tredje parter som behöver behandla uppgifterna på våra vägnar. Dessa parter är skyldiga till sekretess.

Rutiner för hantering av brott mot informationssäkerheten och rutiner (personuppgiftsbrott) har etablerats, och vi kommer, om det föreligger brott som innebär risk för integriteten hos de personuppgifter som berörs, att skicka in en avvikelseanmälan till Datatilsynet så snart som möjligt och senast inom 72 timmar efter att brottet upptäcktes. Om brottet medför hög sannolikhet för integriteten hos de berörda personuppgifterna, kommer vi också att informera dessa.

8. DINA RÄTTIGHETER NÄR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM DIG

Nedan följer dina rättigheter angående behandlingen av personuppgifter. För att använda dina rättigheter måste du kontakta oss, se kontaktinformation ovan, eller på annat sätt enligt nedan.

Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom en månad. Om det tar längre tid än en månad kommer du att meddelas.

Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller ange ytterligare information innan vi låter dig använda dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att säkerställa att vi endast ger åtkomst till dina personuppgifter till dig - och inte någon som utger sig för att vara dig.

8.1 Information

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Genom denna integritetspolicy informerar vi dig om vår behandling av personuppgifter. Du kan också kontakta oss om du önskar mer information.

8.2 Insyn

Du har rätt att begära insyn i de personuppgifter som behandlas om dig. Kontakta oss om du önskar insyn.

8.3 Ändring och radering

Du kan även be oss korrigera felaktiga uppgifter vi har om dig eller be oss radera personuppgifter. Vi kommer i största möjliga mån att tillmötesgå en begäran om att radera personuppgifter, men vi kan inte göra detta om vi fortfarande behöver uppgifterna.

8.4 Behandling baserad på samtycke

Om vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka samtycket. Det enklaste sättet att göra detta är att använda det sätt som anges när du gav samtycket eller att kontakta oss.

8.5 Rätt till begränsning eller invändning mot behandling

Du har rätt att få behandlingen begränsad i vissa fall, se närmare i GDPR artikel 21.

Du kan också motsätta dig behandling av personuppgifter som rör dig för marknadsföringsändamål, inklusive profilering i den mån detta är relaterat till direkt marknadsföring, se GDPR artikel 22 nr. 2. Om du motsätter dig marknadsföring från oss kan vi tyvärr inte informera dig om förhållanden relaterade till kundklubben, och du kommer att tas bort från klubben.

8.6 Rätten till dataportabilitet

För uppgifter som du har lämnat till oss och som är nödvändiga för att genomföra en överenskommelse med oss, och som behandlas automatiskt (det vill säga inte manuellt av oss), kan du begära att få dina personuppgifter utlämnade eller överförda till annan leverantör i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

8.7 Automatiserad behandling, inklusive profilering

Det kommer inte att utföras automatiserad behandling, inklusive profilering, baserat på dina personuppgifter som har rättsliga effekter eller som i hög grad påverkar dem som personuppgifterna gäller. Se GDPR artikel 22 nr. 1 och 4.

9. KLAGOMÅL

Om du upplever att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med det vi har beskrivit här eller att vi på något annat sätt bryter mot dataskyddslagstiftningen, kan du lämna in ett klagomål till Datatilsynet. Vi ber dig dock att först kontakta oss så att vi snabbt kan rätta till eventuella felaktigheter i behandlingen.

Du hittar information om dina rättigheter och hur du kontaktar Datatilsynet på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.no.

10. ÄNDRINGAR

Om det skulle ske förändringar av våra tjänster eller förändringar i lagstiftningen om behandling av personuppgifter kan detta medföra förändringar i den information du har fått här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att informera dig om dessa förändringar. Annars kommer uppdaterad information alltid att finnas lättillgänglig på våra webbplatser.

Fri frakt

över 1000,-

Säker betalning

med Klarna

Kvalitet

sedan1850

Norsk produktion

täcken och kuddar