Mascot Høie logo

Oeko-Tex 100 sertifisert

Din sikkerhet for at vi lager trygge tekstiler

OEKO-TEX FOR TRYGGE TEKSTILER

Ved innkjøp av råvarer og handelsvarer setter vi krav om at produktene skal være Oeko-Tex 100 sertifisert. Dette er retningslinjer som er utarbeidet for å unngå helseplager fra tekstilprodukter som benyttes nær huden. For å få et produkt sertifisert, testes det på et av Oeko-Tex sine laboratorier for helsefarlige emner.

OEKO-TEX 100 sertifisert

Oeko-Tex har testlaboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og standarder. Kravene oppdateres fortløpende i takt med forskning og utvikling på området, og etter forbrukernes og leverandørenes økende fokus på dette området. Sertifikatnummer og navn på testinstitutt må stå på Oeko-Tex merkingen for å være gyldig. Denne sporingsmuligheten er en av prinsippene i sertifiseringssystemet og skal være forbrukernes sikkerhet for at produktet er lovlig merket.

OEKO-TEX Klasse 1


Oeko-Tex Standard 100 sertifiseringen består av ulike klasser. Alle våre dyner og puter har Oeko-Tex klasse 1 sertifisering som har de strengeste kravene. Alle våre produkter til barn har også klasse 1.

Oeko-Tex Made in Green


Oeko-Tex Made in Green er en sporbar produktetikett for alle typer tekstiler og lærprodukter som er produsert i miljøvennlige fasiliteter under trygge og sosialt ansvarlige arbeidsforhold. MADE IN GREEN-etiketten forsikrer også forbrukere om at tekstil- eller lærproduktet er laget av materialer som er testet for skadelige stoffer.

Sertifiseringen innebærer:

  • Miljøvennlig produksjon
  • Produkt og forbrukersikkerhet
  • Sosialt ansvar
  • Sporbarhet og gjennomsiktige forsyningskjeder

DIN TRYGGHET

Med varer fra Høie kan du være trygg på at alle våre produkter er testet og godkjent etter oeko-tex sin standard for helsefarlige emner. Her testes produktet i sin helhet og du kan være sikker på at det ikke inneholder farlige restinnhold av kjemikaler.
– Sov trygt med Høie